608 330 757 marek.habalo_xl@wp.pl

RODO

Polityka Prywatności, dane osobowe, RODO, polityka cookies (ciasteczek)
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), skrótowo określane jako RODO.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma CARSMEN MAREK HABAŁO
zwana w dalszej części administratorem.
2. Jakie dane zbieramy
Po pierwsze nie zbieramy danych wrażliwych, a tylko i wyłącznie zbieramy dane takie jak:
Imię , Nazwisko
Adres zamieszkania i/lub adres wysyłki, dowozu towaru lub usługi ( ulica, miejscowość , kod pocztowy, nr domu, mieszkania)
Nazwa Firmy
Nip, Regon, Nr konta bankowego
Nr telefonu kontaktowego
Adres poczty Elektronicznej
3. Cele przetwarzania danych osobowych i długość ich przetwarzania:
Podanie przez państwa danych jest całkowicie dobrowolne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych związanych z naszą działalnością,które są niezbędne do realizacji zamówień oraz generowania dokumentów: informacji handlowych, ofert, zamówień, sprzedaży takich jak np: faktury, korekty, faktury pro-formy, paragony w których jesteście Państwo stroną jako klient lub dostawca, kontrahent. Wysyłane drogą elektroniczną, telefoniczną, smsową, mmsową, lub przy użyciu innych środków technicznych służących komunikacji.
Administrator Danych Osobowych wskazuje, iż dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach, zależnie od celu przetwarzania. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych oparte są na obowiązujących przepisach prawa co w praktyce oznacza, że terminy te determinuje np.: Długość gwarancji, rękojmi, przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentów podatkowych oraz księgowych np. paragonów, faktur Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentów w aktach pracowniczych. np. List obecności, kart płac Ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. Np klientów nie regulujących w porę należności wobec naszej firmy Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu.

4. Prawo do informacji, wglądu, zmian, usunięcia

Przysługuje Państwu prawo:
dostępu do treści Waszych danych ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO prawo do kopii Państwa danych osobowych przeniesienia danych do innego administratora prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do do realizacji naszych obowiązków prawnych. Np żądanie wydania danych na polecenie organów administracyjnych.
5. Informujemy, że administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
6. Państwa dane nie będą odsprzedawane żadnym podmiotom.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane poza terytorium UE.
8. Kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych oraz w celu realizacji Państwa praw odbywa się pod adresem e-mail: marek.habalo_xl@wp. pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje..